Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 - 2000 r. Postanowienie o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism * YES - POLAND European Magazine * TAK - POLSKA Magazyn Europejski * JA - POLEN Europäisches Magazin *
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
poniedziałek, 31 października 2005
EUROPÄISCHE SCHWERBEHINDERTENKARTE - Międzynarodowa Legitymacja Inwalidzka

-  Warszawskie MSZ przeszkodziło skutecznie w naszych zabiegach o ustanowienie

Europejskiej Legitymacji Inwalidzkiej:

16.08.2002 Stefan Kosiewski zwrócił się do Ministra Fischera i Ministra Cimoszewicza o włączenie do rokowań akcesyjnych ustanowienia Międzynarodowej Legitymacji Inwalidzkiej,która będzie zezwalała inwalidom na korzystanie z takich ułatwień, jak dostęp do ubikacji dla inwalidów oraz miejsc dla inwalidów w pociągach Unii Europejskiej.

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśniło 2002-12-20,

" że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku.
Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym.
Można oczekiwać,że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez eksperów Unii Europejskiej zaowocują wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze".
http://www.realhomepage.de/members/sowa/mehr2.html

Pan Stefan Kosiewski nie rozumie,  dlaczego jego prywatny pomysł i inicjatywa  musi zafunkcjonować jako inicjatywa jakichś "ekspertów europejskich"?

Autorem pomysłu, czyli właścicielem  własności intelektualnej o nazwie:
Europejska Legitymacja Inwalidzka - Europäische Schwerbehindertenkarte (bzw.: Schwerbehindertenausweis) http://gablota.wizytowka.pl

jest Pan prezes Stefan Kosiewski, który 28.10.2005 uzyskał w rozmowie z Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Samoobrony RP

Panem Kazimierzem Zdunowskim potwierdzenie, że tematem tym należy się zwyczajnie zająć.

A tzw. eksperci europejscy, to jeśli ustanowili sobie rok 2003 "Rokiem Niepełnosprawnych" i świętowali cały Boży rok swoją niemoc intelektualną za pieniądze, które mogły być przeznaczone na ulżenie osobom cierpiącym, których w Unii Europejskiej nazywa się niepełnosprawnymi, żeby móc wzywać ich potem co rusz na komisje, które orzekają np. o stopniu niepełnosprawności niepełnosprawnych tak, żeby,  sprawni mieli z czego żyć.

http://www.realhomepage.de/members/sowa/mehr2.html

==

Jednym z bardzo poważnych tematów podniesionych w rozmowie Prezesa Stowarzyszenia Europejskiego PONS GAULI z Przewodniczącym Zespołu Ekspertów SAMOOBRONY RP była sprawa pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w Polsce osób winnych użycia polskich wojsk do bezprawnych działań wojennych przeciwko Irakowi.

12.11.2001 r. Polska podpisała się pod umową,która zobowiązuje ją do wydania Międzynarodowemu Sądowi w Deen Haag:

Aleksandra Kwaśniewskiego,
Leszka Millera,
Włodzimierza Cimoszewicza,
Jerzego Szmajdzińskiego

po 1.07.2009 r., jeżeli nie zostaną oni osądzeni i skazani na terytorium Polski.

Rząd RFN odpowiedział 27.03.2002 r. na zapytanie Prezesa Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem, że ww. osoby mogą być po 01.07.2009 r. postawione w stan oskarżenia za udział w zbrodni agresji na Irak.
Premier Włoch zmienia swój stosunek do wojny w Iraku, zmieniają się nastroje w USA.  


http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/490

Czas upływa.
 

http://kulturzentrum.blox.pl/html

używanie TV POLONIA i pieniędzy z SENATU RP przeciwko Polakom na Białorusi

Używanie do tych antypolskich aktów terroru fizycznego i psychicznego w stosunku do mniejszości polskiej na Białorusi - państwowej telewizji TV Polonia oraz środków finansowych wyprowadzanych z SENATU RP przez organizację Andrzeja Stelmachowskiego - rzekomo na pomoc dla mniejszości polskiej, a w rzeczywistości na niejasne  - już kilka lat temu miało być zgodnie z zapowiedziami SLD zbadane. Mówiło się wtedy o 100 mln złotych niewłaściwie wydanych przez "Wspólnotę" Stelmachowskiego. Dokumenty dotyczące sumy 250 tys. marek niemieckich, czy miliona DM nie rozpłynęły się przecież w tzw. politycznym niebycie.

od lewej: Andrzej Stelmachowski, Stefan Kosiewski, Ryszard Kaczorowski

 Z drugiej zaś strony: emerytom w podeszłym wieku : zakładnikom zmowy w Magdalence - należy dać szansę na zwykłe odejście z życia publicznego. Nie mogą przecież do końca życia występować w przyjętych na siebie, przypisanych im haniebnych rolach.


Kilka lat temu mówiło się, że Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zużywa w kraju, na obsługę kilkudziesięciu biur ponad 40 proc. środków finansowych przeznaczanych przez Senat na pomoc dla Polonii.

Czy biurokracja - gdziekolwiek na świecie - rozrasta się, czy dąży do samolikwidacji?http://by.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?84053

Andrzej Byrt, który jeszcze w 1997 r. z radością obejmował patronat nad imprezami we Frankfurcie http://kurier.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?99197

4.4.1998 polecił spisanie Konwentu Polonii Niemieckiej - porozumienia kilku osób, nie posiadających mandatu społecznego, ani zgody ciał przedstawicielskich swoich własnych organizacji , żeby ograniczyć działalność Polonii do tych kilku osób „upoważnionych przez niego” do odbierania dofinansowania z budżetu Senatu RP i rządu RFN  http://kurier.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?99195 

tymczasem rząd RFN już 28.2.1994 uznawał "OSWIATE" we Frankfurcie za organizację działającą i posiadającą znaczące dokonania  http://kurier.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?99201

-   W 1998 r. Ambasador Byrt i Konsulat w Kolonii odmówiły wsparcia dla prowadzonego przez nas nauczania języka polskiego w 3 szkołach we Frankfurcie.


Tak samo postąpił Andrzej Stelmachowski. - na skutek tych antypolskich działań ( "Wspólnota Polska" przysłała 7 pism odmawiających poparcia naszych działań).

-   Zaniedbane są w Niemczech polskie mogiły wojenne, odpowiedzialny za to jest Andrzej Byrt.

We Frankfurcie zbiorowa mogiła wojenna 528 Polaków została zamieniona przez kilka sprytnych osób,
nie posiadających skrupułów, ani polskich korzeni, lecz posiadających cichą zgodę Andrzeja Byrta,
żeby zamienić ten zbiorowy grób na miejsce sporu z pewnym bankiem o kasę, którą chcieli wyłudzić od tegoż banku na opiekę nad tym grobem,przemianowanym przez nich na "miejsce pamięci ofiar".
http://www.realhomepage.de/members/sowa/mehr1.html

Na drugim cmentarzu we Frankfurcie korzenie drzew powyrywały z ziemi nagrobne płyty:
http://groby.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?65406

28.10.2005 - Expertengespräch mit der SAMOOBRONA

w SEJMIE o Polsce i Polonii    

 28.10.2005 r. władze Polskiego Ośrodka Kultury i Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" we Frankfurcie nad Menem przyjęte zostały w Sejmie RP przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów Klubu Parlamentarnego SAMOOBRONY RP                     

 Pana Kazimierza Zdunowskiego.

Spotkanie zaplanowane zostało, przygotowane i przeprowadzone jako rzeczowa i konkretna rozmowa robocza, w której szczegółowo omówiono kilka wspólnych tematów, ważnych dla Polski i Polonii.

Udział w spotkaniu Pana Posła Mateusza Piskorskiego ze Szczecina pozwolił na określenie pola przyszłych wspólnych działań i na przekazanie najlepszych życzeń w pracy na rzecz naszej Ojczyzny dla Koła Poselskiego Samoobrony oraz dla odbierającego akurat w tym samym dniu w Kijowie tytuł doktora honoris causa Przewodniczącego Partii i Wicemarszałka Sejmu RP Pana dra h.c. Andrzeja LEPPERA.

Główną troską polityków Samoobrony jest problem wielomilionowego bezrobocia będącego owocem niewłaściwej polityki wszystkich ekip, które rządziły Polską od 1989 roku.  Samoobrona proponuje obniżenie podatków, co ma zachęcić przedsiębiorców do inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Kazimierz Zdunowski twierdzi, że razem z ukrytym bezrobociem jest dzisiaj w Polsce  ok. 5 mln ludzi bez pracy. - To nie ich wina, że stracili pracę, dlatego osoby, które nie mogą znaleźć pracy, muszą otrzymać zasiłki dla pokrycia minimum socjalnego.

 Nowa wizja i strategia rozwoju Polski XXI w. opracowana przy współudziale Instytutu Studiów nad Rodziną stawia na powrót do myślenia o Polsce opartego o mentalność narodową   http://yes.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?79574 

Takie antypolskie, dyskryminacyjne akty terroru państwowego dotknęły w ostatnich miesiącach m.in. wykształconego w Polsce dziennikarza Pana Andrzeja Dubikowskiego i naukowca, historyka dra Tadeusza Kruczkowskiego, byłego Prezesa Związku Polaków na Białorusi. http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=617 

Stefan Kosiewski, który upoważniony został do złożenia Samoobronie oferty współpracy przez krajowe środowiska patriotyczne i narodowe, m.in. także przez Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Polska, przypomniał o wnioskach Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Zródeł Energii, które stanowią alternatywnę dla gmin, powiatów, województw, całej Polski.                                                                              

Przyjęcie nowej strategii rozwoju kraju, zmierzającego do samowystarczalności energetycznej, wykorzystującej własne zasoby nieodnawialne i odnawialne, a w szczególności energetykę geotermiczną - spowoduje ożywienie gospodarcze kraju, uruchomi nowe kierunki studiów, nowe zawody, spowoduje redukcję bezrobocia przez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw aktywnych na lokalnym rynku pracy, ochroni obszary wiejskie przed wyludnieniem.  

http://pkn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?88621

Polonia i Polacy na emigracji jednoczą się i budują swoją tożsamość w oparciu o ten właśnie rodzaj mentalności. Dlatego też Stefan Kosiewski, który jest emigrantem politycznym z okresu stanu wojennego, a 27.8.2005 był gościem Zjazdu Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku, w szczególny ale i zrozumiały sposób zaapelował w rozmowie z politykami z Samoobrony o pomoc dla Polaków na Białorusi, którym warszawskie MSW i polska Straż Graniczna zabraniają wjazdu do Polski,wbijają do paszportów białoruskich pieczątki uniemożliwiające im wjazd do naszej Ojczyzny.

kliknij tu po więcej http://by.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?84053

Haniebne i nikczemne jest prowadzenie z terytorium Polski działań wymierzonych w mniejszość polską w krajach ościennych.

http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=326530

A takie właśnie działania prowadzi w Niemczech od lat zatrudniony na posadzie Ambasadora RP dr Andrzej Byrt przy pomocy kilku zdeprawowanych osób, które zażprzysięgły się w celu pozyskiwania i dyspozycji środkami finansowymi, "w tym od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN" - jak same to określiły w spisanym półtorastronicowym papierze - dowodzie antypolskich, dezintegrujących Polonię działań.  http://kurier.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?99195 

poniedziałek, 10 października 2005
promocji regionu Piotrkowskiego i Województwa Łódzkiego

  

00:56, kulturzentrum , Regiony
Link Dodaj komentarz »
sobota, 01 października 2005
przesyłam Ci egzemplarz "ŻYDÓW" - Janek STOLARCZYK

Kultur - 43.  Samstag, 01.10.2005


Szanowny Pan Prezes
Stefan Kosiewski
Frankfurt am Main

Wrocław, 20.10.98 r.

Szanowny Stefanie!

Rozmawialiśmy krótko, acz treściwie. Sam wiesz najlepiej, jaki na targach jest zamęt. Zgodnie z danym słowem przesyłam Ci egzemplarz "Żydów". Przy okazji rękę ściskam i życzę zdrowia Tobie i Rodzinie.

Janek Stolarczyk

Wydawnictwo Dolnośląskie
ISBN 83-7023-594-8

Foto - gross - kliknij

Stefan Kosiewski
sowa um 17:23

http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=629

 

 

Od sowa magazyn
16:32, kulturzentrum , judaica
Link Dodaj komentarz »