Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 - 2000 r. Postanowienie o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism * YES - POLAND European Magazine * TAK - POLSKA Magazyn Europejski * JA - POLEN Europäisches Magazin *
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
czwartek, 20 września 2007
>Pro Memoria< trafiony, zatopiony. NCK informuje, że Pismo Miłośników Przeszłości nie dostanie granta z P.O. "Patriotyzm Jutra"

Warszawa, dnia 16 września 2007

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Miłośnicy Przeszłości, Sympatycy ,,Pro Memoria” !

   Po poniesieniu ogromnych nakładów organizacyjno – finansowych związanych z wydawaniem 17 numerów Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria”, wystąpiliśmy o częściową dotację do MKiDN. Po dwuletnim okresie dopatrywania się uchybień – tzw. ,,błędy formalne” uzyskaliśmy wreszcie konkretną odpowiedź z Narodowego Centrum Kultury, w której czytamy, iż ,,Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął ostateczną decyzję i wniosek na zadanie pn. Kontynuacja wydawania Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria” nie uzyskał odpowiednio wysokiej oceny i został rozpatrzony negatywnie”. Wobec powyższej decyzji, jak również wobec cofnięcia nam w ubiegłym roku dotacji z Senatu RP zdecydowaliśmy się na pewien okres zawiesić działalność wydawniczą.
   Nadmienić pragnę, że nasze wystąpienie z wnioskiem o dotację z Programu Operacyjnego ,,Patriotyzm Jutra”, poprzedzone było zachęcającym pismem jakie otrzymaliśmy od Pana Tomasza Merty, Podsekretarza Stanu w tymże Ministerstwie – a będące zapewne wynikiem działalności Kancelarii Pana Premiera Kazimierza  Marcinkiewicza.
   W Programie ,, Patriotyzm Jutra” wśród wielu celów czytamy m.in.:
-  upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej; historii kultury polskiej w formie atrakcyjnej dla odbiorcy;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
- kształtowanie postaw patriotycznych;
- promocja świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej;
- edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży, prowadzona w sposób zrozumiały i atrakcyjny;
- prowadzenie badań i dokumentacji w zakresie historii kultury, polskiego doświadczenia historycznego, tradycji i świadomości historycznej Polaków;
- pogłębianie świadomości historycznej;
- wsparcie dla polityki historycznej państwa;
- wykorzystanie środków komunikacji medialnej w celu popularyzacji wiedzy o przeszłości budzenia szacunku dla tradycji;
- wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu.
Wobec powyższego w celu skonfrontowania tychże celów z naszą działalnością zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę (nie aktualizowana – brak środków):
www.promemoria.pl
Nadmieniam też, że wobec zbliżającej się kampanii wyborczej informacja ta nie ma zabarwienia politycznego ( pismo zawsze było apolityczne, czego liczne dowody są widoczne), lecz wobec licznych pytań o dalszy los pisma ma na celu przybliżyć Państwu sytuację. Innym celem jest też podkreślenie kompetencji urzędniczej.
Szanowni Państwo, wiem że wśród was jest wiele osób trzymających stale naostrzony ołówek. Szkoda, by pisane przez grono tak wspaniałych autorów prace, chowane były do szuflad. Dlatego gorąco Państwa namawiam do nawiązania współpracy z bardzo nam pokrewnym Pismem ,,Tradycja”. O szczegółach – w tym idea, deklaracja programowa, a przede wszystkim charakter pisma, co z uwagi na nieco inny profil wydaje się ważne  – dowiecie się Państwo ze strony
www.tradycja.info.pl . Tam też kontakt z Redaktorem Naczelnym Jerzym Terpiłowskim.
Pozostańmy w kontakcie.
Z niskimi ukłonami i nadzieją na lepszą przyszłość dla Miłośników Przeszłości
Krzysztof Bąkała
 

----- Original Message -----
Sent: Thursday, September 20, 2007 5:56 PM
Subject: pro memoria - tradycja!

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się z treścią załącznika

Krzysztof Bąkała

23:11, kulturzentrum , varia
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 09 września 2007
Dziesięć dni Tszuwy. HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski
Escrito por sowa (») hoy en 13:34 en categoría HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski,

Sdílet
poeta/czekamy-na-cud-nad-wisla-lech-klekot.jpg

Lech Klekot, Basel: Czekamy na cud nad Wisłą, olej

YES - POLAND

Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 - 2000 r. Postanowienie o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism * YES - POLAND European Magazine * TAK - POLSKA Magazyn Europejski * JA - POLEN Europäisches Magazin *

niedziela, 09 września 2007

Dziesięć dni Tszuwy. HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski


Czy żyd w sobotę pracuje? czy maile wysyła bez grzechu?
czy może sobie myśli Kazimierz Kutz, że mu już w Polsce
wszystko wolno, bo taki z niego artysta, jak z koziej dupy

trąbka, w którą Salomon Morel dmie na sądny dzień
dla Polaków i Niemców uwięzionych przez komunę w obozie,
w którym jest pułkownik Służby Więziennictwa PRL Morel
 
Za okupacji w biały dzień robi za Polaka w gospodarstwie rolnym
Józefa Tkaczyka, w Garbowie, a po nocach ten żydowski zbir
napada razem z bratem na polskie wsie, żeby rabować i zabijać
 
chłopów dla korzyści, aż przyłapie ich Gwardia Ludowa i zrzuci
wszystko na brata jak Kain przed Jahwe, więc przygarnia go
ta ludowa żydokomuna do pododdziału gospodarczego GL
 
Powiadam, to się nadaje na film a za Morela Olgierd Łukaszewicz
i za brata bandyty aktora brat, reżyser, polska szkoła filmu polskiego
Mordował Morel Polaków z AK na Zamku w Lublinie a potem
 
Tarnobrzeg i długi potok niewinnej krwi w obozie Zgoda (na hucpę
miała siostra Ironia w Swiętochłowicach sex), gdzie z woli boga 1855 ludzi
ginie po prostu jak bydło, bo w obozie Morel robi za Jehowę
 
i pisze Księgi Wieczyste, zaciera ślady po wpisach mówiących,
do kogo co należy od wieków i czyje ma być dla potomnych na amen,
by po Niemcach i Polakach zwiezionych tu z centralnej Polski
 
a wywłaszczonych Talmudem z dusz nie pozostał cienia cień, ślad
na urzędowych kartach wspomnień, ani w pieśni z którą ślepy dziad
staje w Czeladzi nad Brynicą, modli się i wyraża skruchę
 
Czy zatem Fraszka na Karpiniuka to ma być dla Poety problem?
Załatwi się po myśli i pojedzie na Małobądz, tam wezmą go w obroty
 
i będzie mógł wysyłać z adresu byłego wicemarszałka śląskiego
Sergiusz Karpinuk na wieki wieków i w szabat też, co tylko zechce
 
Gmar hatima towa. Abyście zostali zapisani i zapieczętowani
na dobry rok, na dziesięć dni otwierają się bramy nieba,
palce obu rąk, na których odlicza Haszem swój sąd nad ludźmi
 
Powróć/ szuwa, Izraelu albowiem poszedłeś błędną drogą
Zamykam pierwszy palec - zrób pierwszy krok, zatrzymaj się
przestań czynić zło, ale to jeszcze nie wszystko, to na początek
 
Szuwa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zaczniesz zmierzać
w innym kierunku, bo czy sam tylko żal załatwia coś?
Winien jest myślenie i działanie po nowemu. Zapłać!
 
Bilety będą sprzedawane w przedsprzedaży od 10 do 16 marca.
Po tym terminie bilety będą do kupienia - w nieco wyższej cenie
na miejscu w trakcie balu. Purim niebawem!  W centrum Warszawy,
 
a tu jest Złota Praga, Herody i cudownie obsypana śniegiem dolina,
w której owca i lew żyją ze sobą za Pan Brat jak polska szlachta.
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
 
Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy,
...by to jego narodzenie zapewniło nam zbawienie.

HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski

Dziesięć dni Tszuwy (fragment) http://tinyurl.com/2pl7tq

http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Dziesi-dni-Tszuwy